معرفی

 در راستای سیاست های کشور و اهداف برنامه های توسعه در زمینه افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی در سال 1382 قرارداد انتقال دانش فنی با شرکت DOOSAN منعقد شد و با اتکا به آن تاکنون بیش از 70 دستگاه بویلر بازیاب برای نصب در پایین دست توربین های گازی 160 مگاواتی تحویل و تحت بهره برداری قرار گرفته است. اهمیت و جایگاه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی موجب شد تا پروژه های متعددی در زمینه تامین بخار و یوتیلیتی برای این صنایع توسط مپنابویلر به صورت EP و EPC اجرا شود. ساخت تجهیزات بویلر تا اوایل سال 1389 عمدتاً از طریق برون سپاری و استفاده از توان و ظرفیت پیمانکاران داخلی و در چارچوب سیستم منسجم مدیریت و نظارت بر تامین کنندگان مپنابویلر صورت می پذیرفت.

بر اساس رویکرد جدید شرکت از اوایل سال1389، با الحاق کارخانه ای در نزدیکی شهر تهران، امکان ساخت بخش های حساس بویلر وسایر محصولات توسط این شرکت فراهم شد تا به افق های جدیدی در زمینه پاسخگویی به نیاز مشتریان و کسب رضایت ایشان از نظر کیفیت، قیمت و زمان دست یابیم. هم اکنون باتوجه به واقعی شدن قیمت انرژی و نیاز صنایع مختلف و سرمایه گذاران به افزایش بهره وری و راندمان، توسعه سبد محصولات مپنابویلر به منظور طراحی و تامین انواع بویلر های بازیاب صنعتی و تولید بخار از حرارت تلف شده صنایع و همچنین بسته های فرایندی بهویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته است و بخشی مهمی ازفعالیت های سال های پیش رو را به خود اختصاص خواهد داد. نیاز مشتریان به پشتیبانی محصولات و خدمات مطمئن در کلاس جهانی و تعهد مپنابویلر برای تکمیل زنجیره محصول وخدمات خود، موجب شد که از سال 1389 برنامه های ویژه ای در قالب خدمات مشتریان وخدمات پس از فروش تدوین شود که با اجرای آن گام های بلندی در این راستا برداشته شده است.

تعهد مدیریت و نیروی انسانی این شرکت به تامین نیازهای واقعی ذی نفعان و حفظ محیط زیست از یک طرف وبهره گیری از سیستم ها و نظام های مدیریتی نوین علمی نوید بخش آینده ای روشن درکسب رضایت و وفاداری مشتریان و توسعه فعالیت های شرکت در بازارهای داخلی و خارجی است.