ایمنی، سلامت و محیط زیست

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا نظر به تعهدات اخلاقـی و وظایـف خود در قبال کلیه ذینفعان، رویکرد انجام کلیه امور بدون حادثه منجـر به فوت و به صفر رسانـدن کلیه مخاطرات و جنبه های زیست محیطی را مد نظر قرارداده که بر همین اساس، جهت تسهـیل و اثبـات حرکـت در این چارچـوب، اقـدام به تدوین رویکردهای متعدد از جمله موارد ذیل نموده که عبارتند از:

 *  استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ ای (OHSAS 18001)

 *   استقرار و اخذ گواهینامه مدیریت محیط زیست (ISO 14001)

*    استقرار سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001)

 *   استقرار نظام آراستگی ( 5s )

 *   رعایت کلیه الزامات ذینفعان

تعهد مدیریت در HSE

مدیریت ارشد با توجه به حساسیت و اهمیت موضوعات HSE و جهت اطمینان یافتن از اثربخشی اقدامات و وضعیت HSE سازمان به طرق زیر اقدام می نمایند:

 *     کمیته عالی HSE

       حضور خود یا نماینده تام الاختیار به صورت مستمر در جلسات و پایش عملکرد آن

 *     اخذ گزارش عملکرد

       پیگیری و کنترل عملکرد حوزه HSE از منظر رسیدن به اهداف و برنامه ها و شاخص ها توسط گزارشات ماهیانه

 *     فرهنگ سازی در حوزه HSE

       مساعدت و همراهی مدیریت ارشد سازمان جهت اجراء برنامه های مرتبط با فرهنگ سازی


مدیریت ریسک و جنبه های زیست محیطی:

شرکت با عنایت به اهمیت حفظ و صیانت از کارکنان، محیط زیست و نیاز ذینفعان و بر اساس الزامات قانونی و استانداردهای OHSAS18001 وISO14001، نسبت به شناسایی و ارزيابي جنبه­هاي زيست محيطي و ريسك­هاي ايمني و بهداشت حرفه­اي اقدام می­نماید.

قلب سیستم مدیریت HSE فرآیند مدیریت خطرات و تاثیرات آنها بوده که دارای چهار گام اصلی شناسایی، ارزیابی، کنترل و بازیابی می­باشد. در این راستا کلیه ریسک­های شناسایی شده جهت آگاهی و اجرای اقدامات کنترلی به کلیه کارکنان کارگاه­های تولیدی، پروژه­ای و ستادی با روش­های مختلف اطلاع رسانی می­شود.

روش ارزیابی ریسک شرکت در سال 93، براساس الگوبرداری از شرکت­های برتر به روش HEMP (فرآیند مدیریت خطرات و اثرات آن) و برروی 4 محور محیط زیست، انسان، تجهیزات و شهرت سازمان به صورت تفکیک شده انجام می­پذیرد.


افراد و واحدهای کلیدی:

نظر به اهمیت شناسایی افراد و واحدهای کلیدی و تاثیرگذار در HSE و ارتقاء عملکرد HSE سازمان، شرکت مپنابویلر با بهینه­کاوی از شرکت­های برتر اقدام به تدوین رویه­ای ساخت یافته و موثر در خصوص شناسایی افراد و واحدهای کلیدی و ارتقاء ایشان نموده و به صورت مدون برنامه­های رشد، افزایش آگاهی و توانمندسازی ایشان را دنبال می­نمایند. با توجه به اهمیت و سرمایه­گذاری انجام پذیرفته برای ایشان هرگونه تغییرات و جابجایی افراد کلیدی یا تغییر ماموریت و فرآیندهای جاری واحدهای کلیدی منوط به بررسی و تایید کمیته عالی HSE دارد.

یکپارچگی سرمایه:

واحد HSE با توجه به نتايج فرآيند مديريت ريسک، ليست تاسيسات و تجهيزات شرکت را که داراي ريسک­هاي غير قابل قبول بوده يا مي­توانند در صورت عدم کنترل باعث بروز پيامدهاي نامطلوب ايمني، بهداشتي و زيست محيطی در سطح شرکت شوند را مشخص مي­نماید. با توجه به استانداردهاي مربوط به اين تاسيسات و تجهيزات و با تدوین فرآيندهای استاندارد و اصولی در طراحی، خرید، بکارگیری و نگهداري و تعميرات از رعايت و حفظ استانداردها و دستورالعمل­های ایمنی آنها اطمينان حاصل مي­شود.

نظر به اهمیت شناسایی افراد و واحدهای کلیدی و تاثیرگذار در HSE و ارتقاء عملکرد HSE سازمان، شرکت مپنابویلر با بهینه­کاوی از شرکت­های برتر اقدام به تدوین رویه­ای ساخت یافته و موثر در خصوص شناسایی افراد و واحدهای کلیدی و ارتقاء ایشان نموده و به صورت مدون برنامه­های رشد، افزایش آگاهی و توانمندسازی ایشان را دنبال می­نمایند. با توجه به اهمیت و سرمایه­گذاری انجام پذیرفته برای ایشان هرگونه تغییرات و جابجایی افراد کلیدی یا تغییر ماموریت و فرآیندهای جاری واحدهای کلیدی منوط به بررسی و تایید کمیته عالی HSE دارد.

نتایج عملکرد:

شاخص ها:

                            


تقدیرنامه:

                         شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا به واسطه فعالیت­های ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی موفق به دریافت تقدیرنامه از برخی ارگان­های منطقه­ای و نهادهای اجتماعی نظیر موارد ذیل گردیده است که عبارتند از:

 *  انتخاب کارشناسان برتر بهداشت حرفه­ای استان البرز طی 3 سال متوالی 90 ، 91 و92

 *  اخذ تقدیرنامه از سازمان انتقال خون استان البرز در سال 92

 *  اخذ گواهینامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست سال 93

 *  اخذ تقدیرنامه HSE برتر از مرکز بهداشت منطقه در سال 94

 *  کسب تقدیر نامه مدیر HSE از وزارت کار در سال 94

 *  کسب عنوان شرکت برتر ایمن و کسب تندیس زرین کشوری وزارت کار در سال 94 

LTC
شاخص تکرار حوادث
شاخص تکرار حوادث
LWD
شاخص میانگین روزهای از دست رفته
شاخص میانگین روزهای از دست رفته