نیروی انسانی

استراتژی های منابع انسانی بر مبنای اهداف و استراتژی های کلان سازمان تدوین و اجرا شده و بطور مستمر مورد بازنگری قرار می گیرند. مديريت منابع انساني شركت به عنوان يكي از مديريت هاي ستادي در راستاي نيل به اهداف شركت، وظايف ذیل را بر عهده دارد:

  • جذب و بکارگیری:
    شرکت در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا رضایت مشتریان می باشد، ناگزیر از جذب و به خدمت گرفتن متخصص ترین نیروی انسانی برای به انجام رساندن این مأموریت می باشد. لذا این شرکت همواره به دنبال یافتن برترین ها در تخصص و بهترین استعدادها می باشد

  • توسعه و آموزش:
    با هدف رشد و تعالی منابع انسانی، آموزش مستمر در جهت ارتقاء دانش کارکنان در سطح دانش روز دنیا یکی از مهمترین فعالیت های فرایند مدیریت منابع انسانی در شرکت می باشد.