منابع و امکانات

منابع و امکانات فیزیکی شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا عبارتند از:

  • ساختمان آفریقا واقع در تهران خیابان آفریقا کوچه گلخانه در 8 طبقه و 4500 متر مربع زیربنای مفید
  • کارخانه واقع در کیلومتر 12 اتوبان کرج قزوین بلوار کاوش در زمینی به مساحت 83500 مترمربع و با حدود 35000 متر مربع سالن سرپوشیده.
  • کارگاه تولید لوله های پره دار به مساحت 5000 متر مربع واقع در فردیس کرج بلوار گروه مپنا
  • آزمایشگاه کنترل کیفیت واقع در فردیس کرج بلوار گروه مپنا
  • دفتر مدیریت و نظارت سازندگان اراک به مساحت 725 متر مربع
منابع فیزیکی مپنا بویلر