آزمایشگاه متالورژی شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا

آزمایشگاه شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در سال 1390 به عنوان یک آزمایشگاه آزمون مستقل تاسیس گردید. این آزمایشگاه توسط امکانات و دستگاههای مدرن تجهیز شده است و امکان ارائه خدمات در دامنه وسیعی از تستهای معتبر مکانیکی و متالورژیکی در بخشهای مختلف صنعت را دارا می باشد. فعالیتهای اصلی آزمایشگاه به شرح ذیل می باشند:

 • آزمون متالوگرافی:
  ارزیابی ریز ساختار جهت بررسی مواردی همچون کیفیت جوش، تاثیر عملیات حرارتی، اندازه دانه، ضخامت پوشش، آزمون ماکروگرافی و غیره.
 • آنالیز شیمیایی:
  فلزات و آلیاژهای آهنی و غیر آهنی با استفاده از دستگاههای کوانتومتری ثابت و XRF پرتابل
 • تستهای مکانیکی:
  تست کشش در دمای محیط، تست ضربه، تست خمش و کلیه تستهای مربوط به جوش (PQR، WPQ، Production Test) و پیچها و مهره ها (Wedge Test, Proof Test)
 • تست سختی سنجی:
  راکول B و C، برینل، ویکرز و میکرو سختی سنجی (ویکرز و نوپ)

آزمایشگاه شرکت بویلر و تجهیزات مپنا دارای برنامه تضمین کیفیت جامعی بوده و فرایند آن از طرف تمام کارفرمایان مورد تایید قرار گرفته است.

همچنین صلاحیت این آزمایشگاه از طرف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) به جهت استقرار و برآورده کردن الزامات استاندارد ISO/ IEC 17025 تایید شده و آزمایشگاه شرکت بویلر و تجهیزات مپنا موفق به اخذ این استاندارد در سال 1392 شده است.لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:
 1. دستگاه کشش 60 تن
 2. دستگاه کشش 5 تن
 3. دستگاه تست ضربه
 4. دستگاه آنالیز شیمیایی کوانتومتری ثابت
 5. دستگاه آنالیز شیمیایی XRF پرتابل
 6. دستگاه سختی سنج یونیورسال (راکول، برینل و ویکرز)
 7. دستگاه میکروسختی سنج (میکرو ویکرز و نوپ)
 8. دستگاه تست خمش
 9. تجهیزات تست متالوگرافی (کاتر، دستگاههای مانت، دستگاههای پولیش و میکروسکوپهای نوری)
 10. تجهیزات آماده سازی نمونه (کاتر، اره نواری، دستگاه تراش، دستگاه فرز)
 11. دستگاه سختی سنج پرتابل
 12. کوره الکتریکی
 13. دستگاه آنالیزور گار پرتابل
 14. دستگاه دبی سنج پرتابل
 15. دستگاه ترموگراف پرتابل
 16. دستگاه تعیین نقطه شبنم اسید سولفوریک
 17. دستگاه اندازه گیری ضخامت پوشش
 18. دستگاههای تست چسبندگی پوشش (Pull Off Test, Cross Cut Test)
 19. دستگاه ترک یاب رنگ
 20. دستگاه سانتریفیوژ
 21. خشک کن سه جداره
 22. دستگاه آب مقطر گیری
 23. ترازوی دیجیتال
 24. هم زن مغناطیسی