حوزه فناوری اطلاعات

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا بر اساس سند چشم انداز در راستای نیل به اهداف تعیین شده و افزایش کارایی، استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان یک اصل مد نظر دارد. این اصل باعث گردیده شرکت به سمتی حرکت کند که تمامی فعالیتهای خود را از طریق سرویسهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات به انجام برساند.

توانمندی های سخت افزاری و ارتباطی

در زمینه ارتباطات با استقرار شبکه منطقه ای (MAN) زمینه برقراری ارتباط بین شبکه های داخلی (LAN) خود را فراهم نموده و موجب تحقق اصل مورد نظر گردیده است. شرکت بویلر و تجهیزات مپنا دارای امکانات و توانمندی های ذیل می باشد:

•    دو Server Farm مستقل با قابلیت پشتیبانی از یکدیگر
•    سامانه ذخیره سازی اطلاعات، پشتیبانگیری و رعایت افزونگی آن  
•    شبکه محلی پرسرعت در کلیه دفاتر، انبارها و کارگاهها بر اساس ستون فقرات فیبرنوری
•    شبکه منطقه ای پرسرعت فیبرنوری و بی سیم بین دفاتر
•    شبکه داخلی بی سیم پرسرعت
•    مراکز مخابراتی IP-PBX در دفاتر مرکزی و ارائه سرویس تلفن با استفاده از شبکه منطقه ای بی سیم به کارگاهها
•    بهره مندی از تکنولوژی های مخابراتی پیشرفته همچون SIP Phone ، Soft Phoneو Remote Extension
•    زیرساخت برق بر اساس استاندارد BISCI T3 و جداسازی منبع تامین انرژی تمامی تجهیزات IT و اتاق سرور با استفاده از تکنولوژی Dynamic UPS و APOTrans و پشتیبانی ژنراتور از این ساختار
•    مرکز محاسبات پیشرفته با استفاده از تکنولوژی IBM Blade Center
•    امنیت در سطح بالا در ارتباطات بیرونی با استفاده از سخت افزار و نر افزارهای UTM
•    استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس استاندارد ISO 27001
شرکت بویلر و تجهیزات مپنا با استفاده از توانمندیهای ذکر شده در حال حاضر بیش از 40 سرویس به صورت داخلی و راه دور به 800 کاربر ارائه داده است.تمامی این سرویسها با هدف 24x7x365 در دسترس کاربران می باشد.

توانمندی های نرم افزاری
شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا از بدو تاسیس تا کنون بر اساس نیازهای مطرح شده اقدام به تامین و یا تولید سیستمهای مورد نیاز خود در حوزه های مختلف نموده است. بدین منظور از سیستم یکپارچه شرکتهای معتبر داخلی در حوزه های انبار،مالی و حسابداری قیمت تمام شده و همچنین حوزه اداری و اتوماسیون اداری استفاده می نماید.
واحد طراحی جهت افزایش دقت محاسبات خود با کمک شرکتهای داخلی اقدام به ایجاد سیستم شبیه ساز بویلرهای کمکی نوعD ) D Type Boiler Simulator) نموده است. این سیستم اطلاعات شرایط محیطی سایت، نوع سوخت،گارانتی محصول و...  را به عنوان ورودی دریافت و اطلاعات عملکردی بویلر شامل راندمان، تناژ بویلر، دماها و فشارهای مختلف، آرایش سطوح حرارتی به کمک کارشناسان و ... را محاسبه نموده و ارائه می نماید.
در حوزه مدیریت تولید نیز، این شرکت اقدام به تولید نرم افزاری نموده که ضمن ارتباط مناسب با فرایندهای مهندسی و ساخت، بخش مهمی از نیازمندیهای خود را دراین حوزه تامین نموده است. این سیستم به صورت یکپارچه عمل نموده و شامل زیرسیستمهای ذیل می باشد:

1.       سیستم های مهندسی : در این بخش، کلیه اطلاعات مرتبط با حوزه مهندسی ازجمله کدینگ فنی، مستندات مهندسی، ساختار محصول (BOM)، فرایندهای تولید (Routing)،پرسش فنی(EQS)،تغییرات مهندسی(ECN) و ... مدیریت میگردد.

2.        سیستمهای برنامه ریزی : این بخش شامل دو حوزه برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی مواد می شود. در حوزه برنامه ریزی تولید، امکان برنامه ریزی بلند مدت فراهم گردیده و بر اساس برنامه و اطلاعات مهندسی، لیست سفارشات تولید در چهار حوزه (ساخت،خرید،برون سپاری و تامین مشتری) ایجاد و در نهایت تبدیل به دستور اجرایی درهر کدام از حوزه ها می گردد. در حوزه برنامه ریزی مواد ،مواردی که نیاز به آماده سازی و تهیه کارت برش دارند مدیریت می گردد. در قسمت کارت برش نحوه چیدمان قطعات در سطوح موجود و میزان موادبری، ضایعات و برگشتیها به انبار و همچنین در صورت وجودکسری در موجودیها مدیریت می گردد.

3.         سیستم های کنترل تولید : در حوزه ساخت محصول، با توزیع کارت دستور ساخت مجهز به بارکد و بر اساس فرایند ساخت، کلیه مراحل ساخت، افراد مرتبط با ساخت و زمانهای واقعی انجام هر مرحله از تولید از طریق دستگاههای Hand Held و بر اساس بارکد ثبت می گردد. همچنین دراین سیستم کلیه توقفات حادث از عوامل گوناگون ثبت می گردد. این سیستم با ثبت هر مرحله تولید، قادر به محاسبه پیشرفت واقعی پروژه می باشد و واحد برنامه ریزی نیز بر اساس اطلاعات ثبت شده تولیدقادر به برنامه ریزی دقیق تر و محاسبه ظرفیت خالی و مدیریت آن می پردازد.

4.          سیستم نگهداری و تعمیرات: در این بخش حوزه نگهداری و تعمیرات اضطراری پوشش داده می شود. در این سیستم کلیه دلایل بروز مشکل و مواردی که برای رفع آن استفاده شده و همچنین مواد مورد نیاز مدیریت می گردد.

5.        سیستمهای کیفیت : این سیستم شامل مدیریت عدم انطباقها (NCR ) و مدیریت درخواستهای بازرسی می باشد. دربخش NCR، کلیه عدم انطباقها توسط واحد کیفیت شناسایی شده و از طریق دستگاه های Hand Held و بر اساس بارکدهای کارت دستور صادر میگردد. در این بخش دلایل بروز عدم انطباق و اقدامات اصلاحی مرتبط با آن نیز به تفکیک دلایل بروز عیب مدیریت می گردد. در بخش درخواستهای بازرسی، درخواستهای صادرشده توسط تولید برای بازرسی خطوط جوش و عملیات مرتبط تولیدی صادر می گردد. در این بخش امکان مدیریت انواع تستهای کیفی از جمله تست UT,PWHT,PAUT,DT,… فراهم گردیده است.

6.         سیستم های جانبی : این بخش از سیستمها وظیفه تامین اطلاعات مورد نیاز دیگر سیستمها از جمله سیستم قیمت تمام شده و سیستم انبار را بر عهده دارند.

علاوه بر توانمندیهای فوق الذکر ، در راستای تحقق سیاست های گروه مپنا در زمینه به کارگیری سیستم SAP در کلیه شرکتهای گروه و همچنین در راستای پاسخگویی به نیاز شرکت به سیستمهای یکپارچه و مبتنی بر بهترین تجارب دنیا،  شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا اقدام به استقرار سیستم (ECC) mySAP ERP Central Component نسخه 6 نموده است. حوزه این پروژه در فاز اول شامل ماژولهای فروش (SD)، مدیرت پروژه (PS)،مدیرت مواد(MM)،مدیریت ساخت(PP)،مدیریت کیفیت(QM)،مدیریت نگهداری و تعمیرات (PM)،مالی(FI)، حسابداری قیمت تمام شده(CO) و مدیریت مستندات (DMS) می باشد.
 فاز دوم پروژه نیز شامل ماژولهای مدیریت منابع انسانی (HR)، خدمات پس از فروش (CS)،مدیریت بودجه(FM) و مجموعه PLM Suite می باشد.