پروژه های نیروگاهی

فهرست پروژه ها

نام پروژه: نیروگاه 650 مگاواتی سهند
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران (IPDC)
محصولات اصلی:  بويلرهای پکیج صنعتی
نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران (IPDC)
محصولات اصلی:  بويلرهای بازیافت حرارتی
نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران (IPDC)
محصولات اصلی:  بويلرهای بازیافت حرارتی
نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان 2
کارفرما: شرکت پرشین فولاد
محصولات اصلی:  بويلرهای بازیافت حرارتی
نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی یزد خورشیدی
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران (IPDC)
محصولات اصلی:  بويلرهای بازیافت حرارتی
نام پروژه: نیروگاه سیکل ترکیبی 406 مگاواتی یزد
کارفرما: سازمان توسعه برق ایران ( IPDC)
محصولات اصلی:  بويلرهای بازیافت حرارتی
صفحه 1 از 4اولین   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   آخرین